मोबाइल फोन
+८६ १५६५३८८७९६७
इ-मेल
china@ytchenghe.com
 • स्टील फ्रेम आश्रय धातु भूमिगत परमाणु बंकर

  स्टील फ्रेम आश्रय धातु भूमिगत परमाणु बंकर

  संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय बम आश्रय एक गोल कल्भर्ट पाइप हो।यसले ग्राहकलाई उत्खनन क्षमताभन्दा बाहिर गाड्न मात्र अनुमति दिँदैन, तर यसले पर्खालको मोटाईलाई होइन, तपाईंको मुख्य सुरक्षाको रूपमा पृथ्वीको प्राकृतिक शक्तिलाई प्रयोग गरिरहेको छ।10' कल्भर्ट पाइप, यदि सही रूपमा स्थापना भयो भने, माथिल्लो माटोको 42' सम्म समात्नेछ।नालीदार पर्खालहरूले भित्री भागलाई मौन बनाउँदछ, प्रतिध्वनिहरू हटाउँदै जुन प्रायः चिल्लो पर्खाल आश्रयहरूमा सामान्य हुन्छ।१०' व्यासको आश्रयमा छतको उचाइ ...
 • परमाणु फलआउट आश्रय धातु भूमिगत परमाणु

  परमाणु फलआउट आश्रय धातु भूमिगत परमाणु

  संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय बम आश्रय एक गोल कल्भर्ट पाइप हो।यसले ग्राहकलाई उत्खनन क्षमताभन्दा बाहिर गाड्न मात्र अनुमति दिँदैन, तर यसले पर्खालको मोटाईलाई होइन, तपाईंको मुख्य सुरक्षाको रूपमा पृथ्वीको प्राकृतिक शक्तिलाई प्रयोग गरिरहेको छ।10' कल्भर्ट पाइप, यदि सही रूपमा स्थापना भयो भने, माथिल्लो माटोको 42' सम्म समात्नेछ।नालीदार पर्खालहरूले भित्री भागलाई मौन बनाउँदछ, प्रतिध्वनिहरू हटाउँदै जुन प्रायः चिल्लो पर्खाल आश्रयहरूमा सामान्य हुन्छ।१०' व्यासको आश्रयमा छतको उचाइ ...
 • सुरक्षित कोठा परमाणु फलआउट शेल्टर बंकर

  सुरक्षित कोठा परमाणु फलआउट शेल्टर बंकर

  संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय बम आश्रय एक गोल कल्भर्ट पाइप हो।यसले ग्राहकलाई उत्खनन क्षमताभन्दा बाहिर गाड्न मात्र अनुमति दिँदैन, तर यसले पर्खालको मोटाईलाई होइन, तपाईंको मुख्य सुरक्षाको रूपमा पृथ्वीको प्राकृतिक शक्तिलाई प्रयोग गरिरहेको छ।10' कल्भर्ट पाइप, यदि सही रूपमा स्थापना भयो भने, माथिल्लो माटोको 42' सम्म समात्नेछ।नालीदार पर्खालहरूले भित्री भागलाई मौन बनाउँदछ, प्रतिध्वनिहरू हटाउँदै जुन प्रायः चिल्लो पर्खाल आश्रयहरूमा सामान्य हुन्छ।१०' व्यासको आश्रयमा छतको उचाइ ...
 • तल-ग्राउन्ड ब्लकहाउस फलआउट शेल्टर बंकर

  तल-ग्राउन्ड ब्लकहाउस फलआउट शेल्टर बंकर

  संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय बम आश्रय एक गोल कल्भर्ट पाइप हो।यसले ग्राहकलाई उत्खनन क्षमताभन्दा बाहिर गाड्न मात्र अनुमति दिँदैन, तर यसले पर्खालको मोटाईलाई होइन, तपाईंको मुख्य सुरक्षाको रूपमा पृथ्वीको प्राकृतिक शक्तिलाई प्रयोग गरिरहेको छ।10' कल्भर्ट पाइप, यदि सही रूपमा स्थापना भयो भने, माथिल्लो माटोको 42' सम्म समात्नेछ।नालीदार पर्खालहरूले भित्री भागलाई मौन बनाउँदछ, प्रतिध्वनिहरू हटाउँदै जुन प्रायः चिल्लो पर्खाल आश्रयहरूमा सामान्य हुन्छ।१०' व्यासको आश्रयमा छतको उचाइ ...
 • तूफान तहखाने आणविक फलआउट शेल्टर बंकर

  तूफान तहखाने आणविक फलआउट शेल्टर बंकर

  संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय बम आश्रय एक गोल कल्भर्ट पाइप हो।यसले ग्राहकलाई उत्खनन क्षमताभन्दा बाहिर गाड्न मात्र अनुमति दिँदैन, तर यसले पर्खालको मोटाईलाई होइन, तपाईंको मुख्य सुरक्षाको रूपमा पृथ्वीको प्राकृतिक शक्तिलाई प्रयोग गरिरहेको छ।10' कल्भर्ट पाइप, यदि सही रूपमा स्थापना भयो भने, माथिल्लो माटोको 42' सम्म समात्नेछ।नालीदार पर्खालहरूले भित्री भागलाई मौन बनाउँदछ, प्रतिध्वनिहरू हटाउँदै जुन प्रायः चिल्लो पर्खाल आश्रयहरूमा सामान्य हुन्छ।१०' व्यासको आश्रयमा छतको उचाइ ...
 • ब्लास्ट प्रतिरोधी शेल्टर फलआउट शेल्टर बंकर

  ब्लास्ट प्रतिरोधी शेल्टर फलआउट शेल्टर बंकर

  संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय बम आश्रय एक गोल कल्भर्ट पाइप हो।यसले ग्राहकलाई उत्खनन क्षमताभन्दा बाहिर गाड्न मात्र अनुमति दिँदैन, तर यसले पर्खालको मोटाईलाई होइन, तपाईंको मुख्य सुरक्षाको रूपमा पृथ्वीको प्राकृतिक शक्तिलाई प्रयोग गरिरहेको छ।10' कल्भर्ट पाइप, यदि सही रूपमा स्थापना भयो भने, माथिल्लो माटोको 42' सम्म समात्नेछ।नालीदार पर्खालहरूले भित्री भागलाई मौन बनाउँदछ, प्रतिध्वनिहरू हटाउँदै जुन प्रायः चिल्लो पर्खाल आश्रयहरूमा सामान्य हुन्छ।१०' व्यासको आश्रयमा छतको उचाइ ...
 • तल-ग्राउन्ड शेल्टर्स फलआउट शेल्टर बंकर

  तल-ग्राउन्ड शेल्टर्स फलआउट शेल्टर बंकर

  संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय बम आश्रय एक गोल कल्भर्ट पाइप हो।यसले ग्राहकलाई उत्खनन क्षमताभन्दा बाहिर गाड्न मात्र अनुमति दिँदैन, तर यसले पर्खालको मोटाईलाई होइन, तपाईंको मुख्य सुरक्षाको रूपमा पृथ्वीको प्राकृतिक शक्तिलाई प्रयोग गरिरहेको छ।10' कल्भर्ट पाइप, यदि सही रूपमा स्थापना भयो भने, माथिल्लो माटोको 42' सम्म समात्नेछ।नालीदार पर्खालहरूले भित्री भागलाई मौन बनाउँदछ, प्रतिध्वनिहरू हटाउँदै जुन प्रायः चिल्लो पर्खाल आश्रयहरूमा सामान्य हुन्छ।१०' व्यासको आश्रयमा छतको उचाइ ...
 • माथिको ग्राउन्ड शेल्टर फलआउट शेल्टर बंकर

  माथिको ग्राउन्ड शेल्टर फलआउट शेल्टर बंकर

  संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय बम आश्रय एक गोल कल्भर्ट पाइप हो।यसले ग्राहकलाई उत्खनन क्षमताभन्दा बाहिर गाड्न मात्र अनुमति दिँदैन, तर यसले पर्खालको मोटाईलाई होइन, तपाईंको मुख्य सुरक्षाको रूपमा पृथ्वीको प्राकृतिक शक्तिलाई प्रयोग गरिरहेको छ।10' कल्भर्ट पाइप, यदि सही रूपमा स्थापना भयो भने, माथिल्लो माटोको 42' सम्म समात्नेछ।नालीदार पर्खालहरूले भित्री भागलाई मौन बनाउँदछ, प्रतिध्वनिहरू हटाउँदै जुन प्रायः चिल्लो पर्खाल आश्रयहरूमा सामान्य हुन्छ।१०' व्यासको आश्रयमा छतको उचाइ ...
 • पहाड / तटबन्ध आश्रयहरू फलआउट शेल्टर बंकर

  पहाड / तटबन्ध आश्रयहरू फलआउट शेल्टर बंकर

  संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय बम आश्रय एक गोल कल्भर्ट पाइप हो।यसले ग्राहकलाई उत्खनन क्षमताभन्दा बाहिर गाड्न मात्र अनुमति दिँदैन, तर यसले पर्खालको मोटाईलाई होइन, तपाईंको मुख्य सुरक्षाको रूपमा पृथ्वीको प्राकृतिक शक्तिलाई प्रयोग गरिरहेको छ।10' कल्भर्ट पाइप, यदि सही रूपमा स्थापना भयो भने, माथिल्लो माटोको 42' सम्म समात्नेछ।नालीदार पर्खालहरूले भित्री भागलाई मौन बनाउँदछ, प्रतिध्वनिहरू हटाउँदै जुन प्रायः चिल्लो पर्खाल आश्रयहरूमा सामान्य हुन्छ।१०' व्यासको आश्रयमा छतको उचाइ ...
 • ब्लास्ट प्रतिरोधी आश्रय पिलबक्स सुरक्षित घर

  ब्लास्ट प्रतिरोधी आश्रय पिलबक्स सुरक्षित घर

  SAFE-CELLAR नयाँ घरको कंक्रीट फ्लोर मुनि स्थापना गर्न डिजाइन गरिएको थियो।यसले सुरक्षित कोठा, वाइन सेलर, गन रुम, टोर्नाडो शेल्टर प्रदान गर्दछ, र आधुनिक एनबीसी आश्रयको रूपमा सेवा गर्न हाम्रो आणविक जैविक रासायनिक युद्ध प्याकेजसँग सुसज्जित हुन सक्छ।स्टिल संरचना एक टुक्रामा पठाइएको छ र प्वालमा क्रेन गरिएको छ।एक पटक उत्खनन गरिएको खाल्डोमा भूमिगत हावा नलिका, पानीको पाइप, विद्युतीय लाइन, एन्टेना केबल, सौर्य तार, ढल निकासको लाइन आदि जडान गरिन्छ।नलिका र लाइन पछि ...
 • आश्रय पिलबक्स तल-जमिन आश्रयहरू

  आश्रय पिलबक्स तल-जमिन आश्रयहरू

  SAFE-CELLAR नयाँ घरको कंक्रीट फ्लोर मुनि स्थापना गर्न डिजाइन गरिएको थियो।यसले सुरक्षित कोठा, वाइन सेलर, गन रुम, टोर्नाडो शेल्टर प्रदान गर्दछ, र आधुनिक एनबीसी आश्रयको रूपमा सेवा गर्न हाम्रो आणविक जैविक रासायनिक युद्ध प्याकेजसँग सुसज्जित हुन सक्छ।स्टिल संरचना एक टुक्रामा पठाइएको छ र प्वालमा क्रेन गरिएको छ।एक पटक उत्खनन गरिएको खाल्डोमा भूमिगत हावा नलिका, पानीको पाइप, विद्युतीय लाइन, एन्टेना केबल, सौर्य तार, ढल निकासको लाइन आदि जडान गरिन्छ।नलिका र लाइन पछि ...
 • फलआउट आश्रय बंकर धातु भूमिगत बंकर

  फलआउट आश्रय बंकर धातु भूमिगत बंकर

  संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय बम आश्रय एक गोल कल्भर्ट पाइप हो।यसले ग्राहकलाई उत्खनन क्षमताभन्दा बाहिर गाड्न मात्र अनुमति दिँदैन, तर यसले पर्खालको मोटाईलाई होइन, तपाईंको मुख्य सुरक्षाको रूपमा पृथ्वीको प्राकृतिक शक्तिलाई प्रयोग गरिरहेको छ।10' कल्भर्ट पाइप, यदि सही रूपमा स्थापना भयो भने, माथिल्लो माटोको 42' सम्म समात्नेछ।नालीदार पर्खालहरूले भित्री भागलाई मौन बनाउँदछ, प्रतिध्वनिहरू हटाउँदै जुन प्रायः चिल्लो पर्खाल आश्रयहरूमा सामान्य हुन्छ।१०' व्यासको आश्रयमा छतको उचाइ ...
123456अर्को >>> पृष्ठ १/३६